Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2
Göteborg v 17 – 21
25 yh-poäng, 90 timmar

Kursen ska ge en bred och grundläggande kunskap om de ekonomiska problemställningar och regelverk som man möter i ett fastighetsförvaltande företag samt ge fördjupade kunskaper och verktyg för att arbeta med fastigheters ekonomi gällande bland annat hyresvillkor, hyresförhandling och fastighetsvärdering. 

Kursens syfte och mål
Kursens syfte är att behandla ekonomiska problemställningar och regelverk inom fastighetsförvaltande företag. Målet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskaper om hyressättning och fastighetsutvärdering samt förmåga att bedöma fastigheters effektivitet och avkastningsförmåga.

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan