Arbetsmetodik för utvecklare
Stockholm v 12 – 25
1 dag/vecka

Kursen är uppdelad i fyra delmoment.

Versionshantering med Git
Ha en grundläggande förståelse för hur Git fungerar, kunna hantera konflikter samt känna till tekniker för att återställa tidigare versioner av kod. Ha kännedom om och kunna redogöra för olika arbetsflöden versionshanteringsstrategier. Känna till och kunna använda verktyg, hjälpmedel och publika versionshanterings-plattformar.

Utvecklingsprinciper
Känna till vanliga designmönster samt olika principer för att skriva ren och hållbar kod. Lära sig känna igen ”Code Smells” och veta hur man kan refaktorisera koden för att undvika dessa

Kvalitetssäkring av utvecklingsarbete
Ha praktisk erfarenhet av parprogrammering och kunna redogöra dess såväl fördelar som nackdelar. Ha kännedom om olika kvalitetsaspekter kring system, samt praktisk erfarenhet av att läsa och bedöma kod ur dessa kvalitets-aspekter. Ha kännedom om och erfarenhet av testautomatisering med enhetstester samt UI-tester med Selenium/WebDriver-baserade ramverk.

Verktyg och praxis
Känna till och kunna redogöra för tekniker för att optimera webbapplikationer. Känna till olika strategier för att organisera kod för storskaliga projekt. Ha förståelse för Continuous Integration/Deployment/Delivery.

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan