Arbetsmiljö och elsäkerhetsarbete
Mälardalen v 1 –2
15 yh-poäng, 45 timmar

Möjlighet finns att dela kursen och endast köra arbetsmiljödelen alternativt elsäkerhetsarbete.

Kursens syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetarskydd och om det arbetsmiljöansvar som åligger företag utifrån gällande lagstiftning samt utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursen syftar vidare till att ge kunskaper om elsäkerhetsarbete, elarbetsansvar samt om dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbeten. Kursen behandlar också L-ABC, och momentet HLR ingår i denna kurs.

Kursen omfattar följande moment

  • Arbetarskydd, och det arbetsmiljöansvar som åligger företag utifrån gällande lagstiftning samt utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Elsäkerhet utifrån elsäkerhetsverkets föreskrifter, SVK:s tekniska riktlinjer (fysiskt skydd, elsäkerhet, arbetsmiljö osv).
  • L-ABC, och momentet HLR.

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan