Don’t be the lemon…

Vill ni inspirera och motivera era studerande? Kanske bjuda på en riktig vitamininjektion i slutet av utbildningen, eller bara generellt höja energinivån?  

Magnus Tyrgrim bjuder en inspirerande och lärorik föreläsningen om lag- och ledarutveckling, där deltagarna inte är åhörare utan just – deltagare.   Deltagarna involveras i frågor som berör ”hur påverkar kulturer i en grupp och generell en grupps prestation?”, ”hur påverkar olika ledarstilar prestationen?” och ”coachande ledarskap”. Målet är att deltagarna ska kunna ta med sig ett antal olika verktyg för att förbättra sitt ledarskap eller arbete tillsammans med andra.  

Under föreläsningen bjuds deltagarna på kunskap som inte bara finns i böcker, sammanställt på ett lättillgängligt och användbart sätt.

Ur innehållet:

 • Kulturer
 • Perspektiv på ledarrollen
 • Makt
 • Ledarstilar

En verktygslåda där deltagarna själva kan ta med sig de verktyg de vill för att bli bättre på att:

 • Hantera besvärliga beteenden
 • Fatta beslut
 • Öka verkansgraden av gruppens insatser
 • Rollacceptans
 • Förbättra prestationerna
 • Komma förbi låsningar (hos individer eller grupper)
 • Bli en bättre coach

Kontakta oss om du vill veta mer om föreläsningen!