Logistiksystemets utveckling i praktiken
Linköping v 2 – 6
25 yh-poäng, 60 timmar

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom integration och samverkan, för en förbättrad effektivitet i försörjningskedjor. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna redogöra för de faktorer som påverkar ett systematiskt utvecklingsarbete inom logistikfunktionen. Den studerande ska lära sig ett urval tekniker lämpade för att bedriva praktiskt utvecklingsarbete i både varu- och tjänsteproducerande företag.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha följande kunskaper 
• Utvecklingsprincipen Behov-Beslut-Resurs-Process-Resultat-Effekt-Nytt Behov
• Behovsanalyser inom logistikområdet – urval
• Strategiskt perspektiv och beslutsprocessen
• Logistiksystemets planering och ledning
• Informationsunderlag för styrning, kontroll och utveckling av logistiksystem
• Process- och resursstyrning i logistiksystem
• Fastställande av krav och mått
• SIQ:s utvecklingsmodell
• ”Best practice” som utvecklingsmetod
• Morgondagens logistik, trender samt avslutande diskussion

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan