2 kurser inom Programmering iOS: Objective C och Swift

Objective C
Göteborg v 2 – 8
20 yh-poäng, 63 timmar

Efter fullföljd kurs ska den studerande kunna:

 • använda de viktigaste utvecklingsteknikerna för att skapa applikationer till iPhone och iPad
 • testa användargränssnitt
 • skapa funktionalitet till applikationer med hjälp av Xcode
 • kombinera ett multifunktionellt användargränssnitt
 • integrera bilder, animeringar och autolayout i applikationer
 • utöka klasser och använda dynamiska bindningar med polymorfism
 • skapa grupperade och anpassade tabellerKursens huvudsakliga innehåll:
 • Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för iPhone, iPod Touch och iPad utifrån givna kravspecifikationer.
 • Xcode
 • Interfacebuilder och Storyboards
 • Objective C (en del vanlig C)
 • Foundation-ramverket
 • UIviewController
 • Tabellvyer och protokoll
 • Gester och input
 • Skapa egna UIview’s

Swift
Göteborg v 9 – 18
25 yh-poäng, 72 timmar

Parallellt med kursen löper en agil kurs och skolan ser gärna att det finns ett större projekt som de studerande jobbar med under de sista 5-6 veckorna. Det innebär mindre undervisning och mer handledning under den perioden.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för iPhone, iPod Touch och iPad utifrån givna kravspecifikationer
 • Swift programmering
 • Enums
 • Protocols
 • Grundläggande funktionell programmering med Swift
 • Felhantering med try, catch & do
 • Orientering i Apples ekosystem

Efter fullföljd kurs ska den studerande kunna:

 • Konstruera en fungerande applikation, programmerad helt i Swift
 • Känna till och kunna använda Swifts grundläggande verktyg för abstraktion
 • Förstå likheter och skillnader mellan Swift och Objective-C

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan