GDPR i praktiken för utbildare

GDPR i praktiken för utbildare

  Ingen av oss har nog undgått att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kom att gälla från den 25 maj 2018. Flera skolor kommer nu med riktlinjer för hur du som utbildare ska tänka kring hantering av personuppgifter när du är ute och utbildar. Vi sammanfattar det i stora drag nedan. GDPR - vad handlar det egentligen om? Vad är syftet med lagstiftningen?GDPR handlar om att värna om den enskilda personens integritet och personuppgifter. Man kommer långt med vanligt sunt förnuft. Ordning och reda Det är viktigt att inga papper med personlig information om studerande – vare sig utskrifter eller handskrivna anteckningar – lämnas kvar i klassrum eller slängs i en vanlig soptunna. Det är inte relevant om man kan bedöma att uppgifterna är känsliga eller ej, det räcker med att det finns personuppgifter på, dvs en uppgift som kan kopplas till en enskild fysisk person. Anteckningar på datorn Självklart måste du som utbildare kunna för anteckningar om de studerande för att kunna genomföra kursen, såsom vem som har...
Läs mer