Yrkeshögskolans vokabulär

Yrkeshögskolans vokabulär

Som de flesta andra skolformer så har även yrkeshögskolan uttryck som definierar utbildningsformen. Till exempel så heter det inte elev, utan studerande. En elev går i grundskolan, eller på gymnasiet. Själva skolan kallas anordnare och kursplanen styr innehållet i kursen.  Här har vi samlat flera av de begrepp som vi ofta stöter på. Saknar du något? Tipsa gärna så fyller vi på! Anordnare – den som fått beviljat att starta och driva en yrkeshögskoleutbildning. Ansökan –ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten beviljar årligen nya och/eller omsökta utbildningar som startar följande höst. Betygsättning – efter genomförd och examinerad kurs ska studerande betygsättas. Betygen som finns är IG, G och VG, eller alternativt streck ifall man inte deltagit tillräckligt för att ens bli underkänd på kursen och på så sätt få IG. Behörighetsförklara – den så kallade 20-procentsregeln innebär att det finns en möjlighet för anordnare att anta studerande genom att behörighetsförklara en sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen leder till...
Läs mer