Upphandlingsprocessen och Lagen om Offentlig Upphandling
Stockholm v 11 – 15
25 yh-poäng, 60 timmar

Kursens syfte är att ge den studerande goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess.
Kursen behandlar delområden affärsstrategisk analys, upphandling, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna genomföra hållbara offentliga inköp, med fokus på mål, totalkostnad, mätbarhet, legalitet, resultatverifiering och avtalsförvaltning.

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan