Webbserverprogrammering
Stockholm v 15 – 24
50 yh-poäng, 140 timmar

De studerande ska efter kursen kunna grundläggande programmering i PHP, samt kunna koppla detta till produktion och programmering av webbshopar och e-handelslösningar.

De studenten ska ha kännedom om webbserverprogrammering och övriga back-end-språk.

De studerande genomför projekt där de skapar webbshopar som integrerar front-end och php-programmering.

De studerande producerar en kopia av en komplex e-handelsplats med fokus på tekniska lösningar och integrationer. Processen och produktionen analyseras för ökad förståelse för stora e-handelsplatsers lösningar, komplexitet och tekniska krav.

För mer information kontakta oss nedan!

Kursförfrågan